وضعیت نگران‌کننده نسل جدید/ دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند/ دهه شصتی‌ها به تک‌فرزندی راضی‌اند

وضعیت نگران‌کننده نسل جدید/ دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند/ دهه شصتی‌ها به تک‌فرزندی راضی‌اند

محمودی گفت: عامل دیگری که می تواند در سال های آینده هم آمارهای ازدواج و هم آمارهای موالید را تحت شعاع خود قرار دهد، رسیدن دهه هفتادی ها به سن ازدواج است.

وضعیت نگران‌کننده نسل جدید/ دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند/ دهه شصتی‌ها به تک‌فرزندی راضی‌اند

(image)

محمودی گفت: عامل دیگری که می تواند در سال های آینده هم آمارهای ازدواج و هم آمارهای موالید را تحت شعاع خود قرار دهد، رسیدن دهه هفتادی ها به سن ازدواج است.
وضعیت نگران‌کننده نسل جدید/ دهه هفتادی‌ها ازدواج نمی‌کنند/ دهه شصتی‌ها به تک‌فرزندی راضی‌اند

هنر