وضعیت مدافع پرسپولیس پس از جراحی/ هیچ تماسی از باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با من نشده

وضعیت مدافع پرسپولیس پس از جراحی/ هیچ تماسی از باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با من نشده

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری کرد از چند روز‌ آینده و با تصمیم پزشک معالجش تمرینات خود را آغاز کند.

وضعیت مدافع پرسپولیس پس از جراحی/ هیچ تماسی از باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با من نشده

(image)

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری کرد از چند روز‌ آینده و با تصمیم پزشک معالجش تمرینات خود را آغاز کند.
وضعیت مدافع پرسپولیس پس از جراحی/ هیچ تماسی از باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با من نشده

دانلود سرا