وضعیت تاسف بار خوابگاه‌های متاهلی سعادت آباد و جلال/ هیچ توجهی به اعتراضات نمی‌شود

وضعیت تاسف بار خوابگاه‌های متاهلی سعادت آباد و جلال/ هیچ توجهی به اعتراضات نمی‌شود

یکی از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران گفت: خوابگاه‌هایی که به متاهلین اختصاص داده شده از لحاظ امکانات اولیه هم مشکل دارند، به خصوص خوابگاه سعادت آباد و خوابگاه جلال؛ اما با وجود اعتراضات دانشجویان مشکلی از ساکنان این خوابگاهها حل نشده است.

وضعیت تاسف بار خوابگاه‌های متاهلی سعادت آباد و جلال/ هیچ توجهی به اعتراضات نمی‌شود

(image)

یکی از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران گفت: خوابگاه‌هایی که به متاهلین اختصاص داده شده از لحاظ امکانات اولیه هم مشکل دارند، به خصوص خوابگاه سعادت آباد و خوابگاه جلال؛ اما با وجود اعتراضات دانشجویان مشکلی از ساکنان این خوابگاهها حل نشده است.
وضعیت تاسف بار خوابگاه‌های متاهلی سعادت آباد و جلال/ هیچ توجهی به اعتراضات نمی‌شود

فروش بک لینک

موزیک سرا