وزیر کشور به لهستان می‌رود

وزیر کشور به لهستان می‌رود

وزیر کشور برای دیدار و گفت‌و‌گو با همتای لهستانی و امضای موافقتنامه همکاری بین دو کشور فردا یکشنبه به ورشو می‌رود.

وزیر کشور به لهستان می‌رود

(image)

وزیر کشور برای دیدار و گفت‌و‌گو با همتای لهستانی و امضای موافقتنامه همکاری بین دو کشور فردا یکشنبه به ورشو می‌رود.
وزیر کشور به لهستان می‌رود

تلگرام