وزیر مالی ابوبکر بغدادی در موصل کشته شد

وزیر مالی ابوبکر بغدادی در موصل کشته شد

 منابع خبری در اقلیم کردستان عراق تایید کردند وزیر مالی داعش در شهر موصل به هلاکت رسیده است.

وزیر مالی ابوبکر بغدادی در موصل کشته شد

(image)

 منابع خبری در اقلیم کردستان عراق تایید کردند وزیر مالی داعش در شهر موصل به هلاکت رسیده است.
وزیر مالی ابوبکر بغدادی در موصل کشته شد

اخبار جهان