وزیر علوم با نمایندگان دانشگاهی مجلس دهم دیدار کرد/ ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در آینده‌ای نزدیک

وزیر علوم با نمایندگان دانشگاهی مجلس دهم دیدار کرد/ ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در آینده‌ای نزدیک

وزیرعلوم در دیدار با نمایندگان دانشگاهی با اشاره به تغییر آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی گفت: این آیین نامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود.

وزیر علوم با نمایندگان دانشگاهی مجلس دهم دیدار کرد/ ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در آینده‌ای نزدیک

(image)

وزیرعلوم در دیدار با نمایندگان دانشگاهی با اشاره به تغییر آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی گفت: این آیین نامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود.
وزیر علوم با نمایندگان دانشگاهی مجلس دهم دیدار کرد/ ابلاغ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در آینده‌ای نزدیک

گوشی موبایل