وزیر دفاع عراق: شاید از «بسیج مردمی» برای آزادسازی «موصل» کمک بگیریم

وزیر دفاع عراق: شاید از «بسیج مردمی» برای آزادسازی «موصل» کمک بگیریم

وزیر دفاع عراق اعلام کرد شاید در صورت نیاز از نیروهای بسیج مردمی برای آزادسازی شهر موصل استفاده شود.

وزیر دفاع عراق: شاید از «بسیج مردمی» برای آزادسازی «موصل» کمک بگیریم

(image)

وزیر دفاع عراق اعلام کرد شاید در صورت نیاز از نیروهای بسیج مردمی برای آزادسازی شهر موصل استفاده شود.
وزیر دفاع عراق: شاید از «بسیج مردمی» برای آزادسازی «موصل» کمک بگیریم

کانون نماز