وزیر جهاد‌کشاورزی: برای توجیه تنبلی خود خشکی و کم‌آبی کشور را بهانه کرده‌ایم

وزیر جهاد‌کشاورزی: برای توجیه تنبلی خود خشکی و کم‌آبی کشور را بهانه کرده‌ایم

وزیر جهاد کشاورزی از وجود ۷ تا ۸ میلیون تن گندم در سیلوهای کشور خبر داد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات و استفاده از منابع ارزنده خارجی را طلب می‌کند.

وزیر جهاد‌کشاورزی: برای توجیه تنبلی خود خشکی و کم‌آبی کشور را بهانه کرده‌ایم

(image)

وزیر جهاد کشاورزی از وجود ۷ تا ۸ میلیون تن گندم در سیلوهای کشور خبر داد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات و استفاده از منابع ارزنده خارجی را طلب می‌کند.
وزیر جهاد‌کشاورزی: برای توجیه تنبلی خود خشکی و کم‌آبی کشور را بهانه کرده‌ایم

خبر جدید