وزیر اقتصاد ترکیه: آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با انگلیس ادامه می‌دهد

وزیر اقتصاد ترکیه: آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با انگلیس ادامه می‌دهد

وزیر اقتصاد ترکیه گفت با وجود رای انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا ، آنکارا به اتخاذ تدابیر برای تقویت همکاری سرمایه گذاری، تجاری و مالی با انگلیس ادامه خواهد داد.

وزیر اقتصاد ترکیه: آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با انگلیس ادامه می‌دهد

(image)

وزیر اقتصاد ترکیه گفت با وجود رای انگلیسی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا ، آنکارا به اتخاذ تدابیر برای تقویت همکاری سرمایه گذاری، تجاری و مالی با انگلیس ادامه خواهد داد.
وزیر اقتصاد ترکیه: آنکارا به تقویت روابط اقتصادی با انگلیس ادامه می‌دهد

لردگان