وزیر ارشاد: مقامات سعودی در حوزه حج قصد همکاری ندارند

وزیر ارشاد: مقامات سعودی در حوزه حج قصد همکاری ندارند

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: با توجه به برنامه های تحکمی و نحوه برخورد مقامات سعودی در خصوص پذیرش حجاج ایرانی در مراسم حج امسال ، به نظر می رسد که آنان قصد همکاری ندارند.

وزیر ارشاد: مقامات سعودی در حوزه حج قصد همکاری ندارند

(image)

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: با توجه به برنامه های تحکمی و نحوه برخورد مقامات سعودی در خصوص پذیرش حجاج ایرانی در مراسم حج امسال ، به نظر می رسد که آنان قصد همکاری ندارند.
وزیر ارشاد: مقامات سعودی در حوزه حج قصد همکاری ندارند

خرید بک لینک

اس ام اس جدید