وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در پایتخت

وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در پایتخت

رئیس اداره پیش بینی و پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی استان تهران گفت: وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما در ۲۴ ساعت آینده برای شهر و شهرستانهای استان تهران پیش بینی می شود.

وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در پایتخت

(image)

رئیس اداره پیش بینی و پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی استان تهران گفت: وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما در ۲۴ ساعت آینده برای شهر و شهرستانهای استان تهران پیش بینی می شود.
وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در پایتخت

سایت استخدامی

شهرداری