وزراي آلمان و اتريش خواستار ممنوعيت استفاده از «پوشيه» شدند

وزراي آلمان و اتريش خواستار ممنوعيت استفاده از «پوشيه» شدند

وزیر کشور آلمان خواستار ممنوعیت منطقه‌ای استفاده از حجاب نقاب در این کشور شد.

وزراي آلمان و اتريش خواستار ممنوعيت استفاده از «پوشيه» شدند

(image)

وزیر کشور آلمان خواستار ممنوعیت منطقه‌ای استفاده از حجاب نقاب در این کشور شد.
وزراي آلمان و اتريش خواستار ممنوعيت استفاده از «پوشيه» شدند

اخبار دنیای دیجیتال