وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی مشترک توسط واشنگتن و مسکو در سوریه را تکذیب کرد

وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی مشترک توسط واشنگتن و مسکو در سوریه را تکذیب کرد

وزارت دفاع آمریکا روز جمعه دریافت پیشنهاد از روسیه برای انجام عملیات هوایی مشترک با مسکو در سوریه را تکذیب کرد.

وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی مشترک توسط واشنگتن و مسکو در سوریه را تکذیب کرد

(image)

وزارت دفاع آمریکا روز جمعه دریافت پیشنهاد از روسیه برای انجام عملیات هوایی مشترک با مسکو در سوریه را تکذیب کرد.
وزارت دفاع آمریکا حملات هوایی مشترک توسط واشنگتن و مسکو در سوریه را تکذیب کرد

دانلود فیلم جدید