وزارت خارجه آمریکا: ظریف را درک می‌کنیم

وزارت خارجه آمریکا: ظریف را درک می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که دولت آمریکا از نگرانی «محمدجواد ظریف» و دیگر مقامات تهران نسبت به سرعت اجرایی شدن برجام و تخفیف در تحریم‌های ایران آگاهی دارد و آن را درک می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا: ظریف را درک می‌کنیم

(image)

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که دولت آمریکا از نگرانی «محمدجواد ظریف» و دیگر مقامات تهران نسبت به سرعت اجرایی شدن برجام و تخفیف در تحریم‌های ایران آگاهی دارد و آن را درک می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا: ظریف را درک می‌کنیم

آپدیت نود 32 ورژن 6

مرکز فیلم