ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ آتش‌سوزی‌های اخیر

ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ آتش‌سوزی‌های اخیر

زنگنه با اشاره به ورود وزارت اطلاعات به موضوع آتش‌سوزی‌های اخیر گفت که وزارتخانه متبوع وی از این موضوع استقبال می‌کند.

ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ آتش‌سوزی‌های اخیر

(image)

زنگنه با اشاره به ورود وزارت اطلاعات به موضوع آتش‌سوزی‌های اخیر گفت که وزارتخانه متبوع وی از این موضوع استقبال می‌کند.
ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ آتش‌سوزی‌های اخیر

مرکز فیلم