وحشت از حمله تروریستی داعش به نیروگاه اتمی بلژیک اروپا را فرا گرفت

وحشت از حمله تروریستی داعش به نیروگاه اتمی بلژیک اروپا را فرا گرفت

دو تن از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک به داعش پیوستند که این مساله نیروهای امنیتی این کشور را نسبت به احتمال حملات تروریستی با بمب رادیواکتیو نگران کرده است.

وحشت از حمله تروریستی داعش به نیروگاه اتمی بلژیک اروپا را فرا گرفت

(image)

دو تن از کارکنان نیروگاه هسته‌ای بلژیک به داعش پیوستند که این مساله نیروهای امنیتی این کشور را نسبت به احتمال حملات تروریستی با بمب رادیواکتیو نگران کرده است.
وحشت از حمله تروریستی داعش به نیروگاه اتمی بلژیک اروپا را فرا گرفت

bluray movie download

آخرین اخبار ورزشی