واکنش کاخ سفید به سیاست های هسته ای ترامپ

واکنش کاخ سفید به سیاست های هسته ای ترامپ

یکی از مشاورین امنیت ملی کاخ سفید با این ادعا که سیاست های خارجی آمریکا در ۷۰ سال گذشته بر مقابله با گسترش سلاح های هسته ای مبتنی بوده، رویکرد پیشنهادی دونالد ترامپ مبنی بر دسترسی به سلاح های هسته ای در کره جنوبی و ژاپن را برای کشورش فاجعه آمیز خواند.

واکنش کاخ سفید به سیاست های هسته ای ترامپ

(image)

یکی از مشاورین امنیت ملی کاخ سفید با این ادعا که سیاست های خارجی آمریکا در ۷۰ سال گذشته بر مقابله با گسترش سلاح های هسته ای مبتنی بوده، رویکرد پیشنهادی دونالد ترامپ مبنی بر دسترسی به سلاح های هسته ای در کره جنوبی و ژاپن را برای کشورش فاجعه آمیز خواند.
واکنش کاخ سفید به سیاست های هسته ای ترامپ

بک لینک