واکنش سنای پاکستان به اظهارات ترامپ/ سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن لغو شود

واکنش سنای پاکستان به اظهارات ترامپ/ سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن لغو شود
اعضای مجلس سنای پاکستان اظهارات اخیر ترامپ درباره کشورشان را به شدت محکوم و رئیس مجلس سنا اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن باید لغو شود.

واکنش سنای پاکستان به اظهارات ترامپ/ سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن لغو شود

اعضای مجلس سنای پاکستان اظهارات اخیر ترامپ درباره کشورشان را به شدت محکوم و رئیس مجلس سنا اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن باید لغو شود.
واکنش سنای پاکستان به اظهارات ترامپ/ سفر وزیر امور خارجه به واشنگتن لغو شود