واکنش سخنگوی وزارت خارجه به برگزاری نمایشگاه هلوکاست در تهران

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به برگزاری نمایشگاه هلوکاست در تهران

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نمایشگاه کاریکاتور هلوکاست در تهران توسط یک موسسه مردم نهاد و غیردولتی برگزار شده است و هدف آن مخالفت با هلوکاست جاری در جریان بر علیه ملت فلسطین است.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به برگزاری نمایشگاه هلوکاست در تهران

(image)

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نمایشگاه کاریکاتور هلوکاست در تهران توسط یک موسسه مردم نهاد و غیردولتی برگزار شده است و هدف آن مخالفت با هلوکاست جاری در جریان بر علیه ملت فلسطین است.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به برگزاری نمایشگاه هلوکاست در تهران

آهنگ جدید