وام ازدواج امروز رسماً ۱۰میلیون تومان شد

وام ازدواج امروز رسماً ۱۰میلیون تومان شد

بعد از ابلاغ قانون بودجه به دولت و دستگاه‌های دولتی سامانه ثبت‌نام ازدواج از امروز نسبت به ثبت‌نام وام ۱۰میلیونی ازدواج بارگذاری شد، ولی هیچ بانکی در این سامانه وام ۱۰میلیونی را نمی‌پذیرد.

وام ازدواج امروز رسماً ۱۰میلیون تومان شد

(image)

بعد از ابلاغ قانون بودجه به دولت و دستگاه‌های دولتی سامانه ثبت‌نام ازدواج از امروز نسبت به ثبت‌نام وام ۱۰میلیونی ازدواج بارگذاری شد، ولی هیچ بانکی در این سامانه وام ۱۰میلیونی را نمی‌پذیرد.
وام ازدواج امروز رسماً ۱۰میلیون تومان شد

فانتزی