هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ برای ایجاد امنیت باید آمادگی نظامی داشته باشیم

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ برای ایجاد امنیت باید آمادگی نظامی داشته باشیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت ایران به‌گونه‌ای است که هیچ کشوری جرأت حمله به آن را ندارد.

هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ برای ایجاد امنیت باید آمادگی نظامی داشته باشیم

(image)

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت ایران به‌گونه‌ای است که هیچ کشوری جرأت حمله به آن را ندارد.
هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد/ برای ایجاد امنیت باید آمادگی نظامی داشته باشیم

فانتزی