هیچ منطقه خودمختاری را در سوریه به رسمت نمی‌شناسیم

 کربی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام وضعیت فدرالی از سوی کردهای سوریه و خودگردان شدن این مناطق، گفت واشنگتن هیچ منطقه خودگردانی را در سوریه به رسمیت نمی‌شناسد.