هیچ ممنوعیتی برای مراجعه کنندگان به شعبه اخذ رای وجود ندارد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۷ اعلام کرد که محدودیت و ممنوعیتی برای مراجعه کنندگان به شعبه اخذ رای وجود ندارد.