هیات وزیران بر تلاش‌هایش برای رونق اقتصادی کشور بیفزاید

روحانی از هیات وزیران خواست بر شتاب خود در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، خدمت به مردم و رونق اقتصادی کشور بیفزاید.