هیأت ایرانی، نشست سن پترزبورگ را ترک کرد

هیأت ایرانی، نشست سن پترزبورگ را ترک کرد

هیأت ایرانی حاضر در همایش بین‌المللی حقوقی در شهر سن پترزبورگ، هنگام حضور مقام قضایی رژیم غاصب صهیونیستی برای سخنرانی، سالن محل برگزاری اجلاس را ترک کرد.

هیأت ایرانی، نشست سن پترزبورگ را ترک کرد

(image)

هیأت ایرانی حاضر در همایش بین‌المللی حقوقی در شهر سن پترزبورگ، هنگام حضور مقام قضایی رژیم غاصب صهیونیستی برای سخنرانی، سالن محل برگزاری اجلاس را ترک کرد.
هیأت ایرانی، نشست سن پترزبورگ را ترک کرد

آهنگ جدید