هیأتی از فراکسیون امید مأمور به مذاکره با لاریجانی شد

هیأتی از فراکسیون امید مأمور به مذاکره با لاریجانی شد

منتخب مردم تهران در مجلس گفت: هیأتی را از سوی فراکسیون امید مأمور کرده‌ایم که رسماً با آقای لاریجانی درباره ارکان مجلس به صورت رسمی به مذاکره بپردازد.

هیأتی از فراکسیون امید مأمور به مذاکره با لاریجانی شد

(image)

منتخب مردم تهران در مجلس گفت: هیأتی را از سوی فراکسیون امید مأمور کرده‌ایم که رسماً با آقای لاریجانی درباره ارکان مجلس به صورت رسمی به مذاکره بپردازد.
هیأتی از فراکسیون امید مأمور به مذاکره با لاریجانی شد

فانتزی