هوای امروز تهران سالم است+نمودار

هوای امروز تهران سالم است+نمودار

میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، نسبت به روز گذشته با ۱۵عدد افزایش در حد مجاز بوده و بر روی عدد ۷۷ قرار دارد.

هوای امروز تهران سالم است+نمودار

(image)

میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، نسبت به روز گذشته با ۱۵عدد افزایش در حد مجاز بوده و بر روی عدد ۷۷ قرار دارد.
هوای امروز تهران سالم است+نمودار

بک لینک رنک 1

اخبار دنیای دیجیتال