هواپیمای ارتش رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان شد

هواپیمای ارتش رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان شد

یک فروند هواپیما رژیم صهیونیستی ضمن نقض حریم هوایی لبنان شروع به گشت زنی در آسمان این کشور کرد.

هواپیمای ارتش رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان شد

(image)

یک فروند هواپیما رژیم صهیونیستی ضمن نقض حریم هوایی لبنان شروع به گشت زنی در آسمان این کشور کرد.
هواپیمای ارتش رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان شد

آپدیت نود 32

تکنولوژی جدید