هند رکورد دوپینگ جهان را از آن خود کرد

هند رکورد دوپینگ جهان را از آن خود کرد

با اعلام آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) هند از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیشترین نمونه دوپینگی را داشته است.

هند رکورد دوپینگ جهان را از آن خود کرد

(image)

با اعلام آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) هند از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیشترین نمونه دوپینگی را داشته است.
هند رکورد دوپینگ جهان را از آن خود کرد

ganool review