هم قسم شدن دانشجوهای جهادی برای خرید کالای ایرانی/ جهادگران خراسان شمالی شبها مشغول چه هستند؟

هم قسم شدن دانشجوهای جهادی برای خرید کالای ایرانی/ جهادگران خراسان شمالی شبها مشغول چه هستند؟

بچه‌ها می‌خواهند طی جلساتی که در قلب اردوهای جهادی و در شب‌هایی که از خستگی محرومیت زدایی فرهنگی و مادی گرد هم جمع می‌شوند، چاره‌ای بیندیشند برای محقق کردن عملی سخن ولایت؛ اقتصاد مقاومتی!

هم قسم شدن دانشجوهای جهادی برای خرید کالای ایرانی/ جهادگران خراسان شمالی شبها مشغول چه هستند؟

(image)

بچه‌ها می‌خواهند طی جلساتی که در قلب اردوهای جهادی و در شب‌هایی که از خستگی محرومیت زدایی فرهنگی و مادی گرد هم جمع می‌شوند، چاره‌ای بیندیشند برای محقق کردن عملی سخن ولایت؛ اقتصاد مقاومتی!
هم قسم شدن دانشجوهای جهادی برای خرید کالای ایرانی/ جهادگران خراسان شمالی شبها مشغول چه هستند؟