همکاری ۱۰۰۰ بسیجی شیعه و سنی برای آبادانی سیستان و بلوچستان

همکاری ۱۰۰۰ بسیجی شیعه و سنی برای آبادانی سیستان و بلوچستان

مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان گفت: تعداد يك هزار و ۱۱۹ خواهر و برادر بسيجي شيعه و اهل سنت در قالب اردوهاي جهادي به محرومان خدمت رساني مي‌كنند.

همکاری ۱۰۰۰ بسیجی شیعه و سنی برای آبادانی سیستان و بلوچستان

(image)

مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان گفت: تعداد يك هزار و ۱۱۹ خواهر و برادر بسيجي شيعه و اهل سنت در قالب اردوهاي جهادي به محرومان خدمت رساني مي‌كنند.
همکاری ۱۰۰۰ بسیجی شیعه و سنی برای آبادانی سیستان و بلوچستان

موسیقی روز

مجله اینترنتی