همکاری دانشگاه زابل و تربیت مدرس در خصوص برگزاری دوره‌های مشترک ارشد و دکتری

طی سفر کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس به استان سیستان و بلوچستان، مکاتباتی برای همکاری با دانشگاه زابل در خصوص برگزاری دوره‌های مشترک کارشناسی ارشد و دکتری انجام شد.