همه معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تعطیل شدند

همه معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تعطیل شدند

شهردار منطقه ۱۸ گفت:‌ تمامی معادن شن و ماسه بعد از سال‌ها پیگیری و تلاش تعطیل شد و طرح ایجاد یک مرکز توریستی به جای معادن شن و ماسه آغاز شده است.

همه معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تعطیل شدند

(image)

شهردار منطقه ۱۸ گفت:‌ تمامی معادن شن و ماسه بعد از سال‌ها پیگیری و تلاش تعطیل شد و طرح ایجاد یک مرکز توریستی به جای معادن شن و ماسه آغاز شده است.
همه معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ تعطیل شدند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی