همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه لیبریا لغو شد

همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه لیبریا لغو شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه ای ، به پایان یافتن تحریم ها و تحریم تسلیحاتی علیه لیبریا رای مثبت داد.

همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه لیبریا لغو شد

(image)

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه ای ، به پایان یافتن تحریم ها و تحریم تسلیحاتی علیه لیبریا رای مثبت داد.
همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه لیبریا لغو شد

اس ام اس جدید