همه این واژگان در شورای پروانه نمایش ممیزی خورده بود/ واقعا متاسفم…

همه این واژگان در شورای پروانه نمایش ممیزی خورده بود/ واقعا متاسفم…

انسیه شاه حسینی یکی از اعضای شورای پروانه نمایش خانگی ضمن بیان اینکه می بایست تمامی این واژگان ممیزی می شده از وضعیت پیش آمده ابراز تأسف کرد.

همه این واژگان در شورای پروانه نمایش ممیزی خورده بود/ واقعا متاسفم…

(image)

انسیه شاه حسینی یکی از اعضای شورای پروانه نمایش خانگی ضمن بیان اینکه می بایست تمامی این واژگان ممیزی می شده از وضعیت پیش آمده ابراز تأسف کرد.
همه این واژگان در شورای پروانه نمایش ممیزی خورده بود/ واقعا متاسفم…

دانلود فیلم با لینک مستقیم