همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری آنهاست

همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری آنهاست

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر حضور باشکوه‌ در راهپیمایی روز قدس نوشت: همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری و اندیشه‌های پلید و ظالمانه این دولت‌هاست.

همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری آنهاست

(image)

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر حضور باشکوه‌ در راهپیمایی روز قدس نوشت: همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری و اندیشه‌های پلید و ظالمانه این دولت‌هاست.
همراهی کشورهای مدعی حقوق بشر در جنایات رژیم صهیونیستی رسواگر ریاکاری آنهاست

خرید vpn و ساکس

آخرین اخبار ورزشی