همایش «یافته‌های نوین در عصر فناوری اطلاعات» در دانشگاه قم برگزار شد

همایش یافته‌های نوین در عصر فناوری اطلاعات با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاههای استان در دانشگاه قم برگزار شد.