همایش«پس از برجام»در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود

همایش«پس از برجام»در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود

همایش «پس از برجام» با نگاه به اتفاقات و وقایع بعد از توافق هسته ای، روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۹۵ در ساعت ۱۳ در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود. 

همایش«پس از برجام»در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود

(image)

همایش «پس از برجام» با نگاه به اتفاقات و وقایع بعد از توافق هسته ای، روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۹۵ در ساعت ۱۳ در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود. 
همایش«پس از برجام»در دانشگاه خواجه نصیر برگزار می‌شود

خرید بک لینک

خبر جدید