همايش نقد حقوق بشر آمريکايي در دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز برگزار می‌شود

همايش نقد حقوق بشر آمريکايي در دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز برگزار می‌شود

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رامهرمز گفت: همايش نقد حقوق بشر آمريکايي با حقوق بشر اسلامي با حضور دکتر قدیری ابیانه یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رامهرمز برگزار می‌شود.

همايش نقد حقوق بشر آمريکايي در دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز برگزار می‌شود

(image)

جانشین مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رامهرمز گفت: همايش نقد حقوق بشر آمريکايي با حقوق بشر اسلامي با حضور دکتر قدیری ابیانه یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه در دانشگاه ازاد اسلامی واحد رامهرمز برگزار می‌شود.
همايش نقد حقوق بشر آمريکايي در دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز برگزار می‌شود

خبر جدید