هلندی‌ها استادیوم‌شان را به نام یوهان کرویف می‌زنند

هلندی‌ها استادیوم‌شان را به نام یوهان کرویف می‌زنند

فدراسیون فوتبال هلند تصمیم دارد به افتخار سال‌های درخشان اسطوره فقید این کشور، نام ورزشگاه اصلی این کشور را تغییر دهد.

هلندی‌ها استادیوم‌شان را به نام یوهان کرویف می‌زنند

(image)

فدراسیون فوتبال هلند تصمیم دارد به افتخار سال‌های درخشان اسطوره فقید این کشور، نام ورزشگاه اصلی این کشور را تغییر دهد.
هلندی‌ها استادیوم‌شان را به نام یوهان کرویف می‌زنند

اخبار

تلگرام