هلاکت «أبو يونس التونسي» در حلب

هلاکت «أبو يونس التونسي» در حلب

«أبو يونس التونسي» از فرماندهان گروه ترویستی جبهه فتح الشام به هلاکت رسید.

هلاکت «أبو يونس التونسي» در حلب

(image)

«أبو يونس التونسي» از فرماندهان گروه ترویستی جبهه فتح الشام به هلاکت رسید.
هلاکت «أبو يونس التونسي» در حلب

اخبار کارگران