هفته فیلم ایران در ارمنستان با «شیار۱۴۳» آغاز می‌شود

هفته فیلم ایران در ارمنستان با «شیار۱۴۳» آغاز می‌شود

هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر هفته فیلم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با نمایش فیلم شیار ۱۴۳ آغاز شد.

هفته فیلم ایران در ارمنستان با «شیار۱۴۳» آغاز می‌شود

(image)

هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر هفته فیلم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با نمایش فیلم شیار ۱۴۳ آغاز شد.
هفته فیلم ایران در ارمنستان با «شیار۱۴۳» آغاز می‌شود

فیلم سریال آهنگ