هفته‌ای که به نام «کنسلینگا» رقم خورد/ اکسیژن نقدپذیری در هوای دانشگاه کم است

هفته‌ای که به نام «کنسلینگا» رقم خورد/ اکسیژن نقدپذیری در هوای دانشگاه کم است

اتفاق خجسته این هفته دانشگاه‌های کشور کنسل شدن برنامه‌هایی بود که قبل از برگزاری، فاتحه لغو شدن را خواندند یا به واسطه فشارهای پر زرق و زور برخی عزیزان در شرف خواندن آن هستند.

هفته‌ای که به نام «کنسلینگا» رقم خورد/ اکسیژن نقدپذیری در هوای دانشگاه کم است

(image)

اتفاق خجسته این هفته دانشگاه‌های کشور کنسل شدن برنامه‌هایی بود که قبل از برگزاری، فاتحه لغو شدن را خواندند یا به واسطه فشارهای پر زرق و زور برخی عزیزان در شرف خواندن آن هستند.
هفته‌ای که به نام «کنسلینگا» رقم خورد/ اکسیژن نقدپذیری در هوای دانشگاه کم است

فروش بک لینک

موسیقی