هشدار سردار خاکپور به تروریست‌های شمال عراق

هشدار سردار خاکپور به تروریست‌های شمال عراق

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: با توجه به استقرار مراکز اصلی تروریست ها در شمال عراق، در صورت عدم عمل به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از تحرک و اقدامات ضدامنیتی عقبه آنها در هر نقطه و منطقه ای باشد مورد هدف قرار خواهد گرفت.

هشدار سردار خاکپور به تروریست‌های شمال عراق

(image)

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: با توجه به استقرار مراکز اصلی تروریست ها در شمال عراق، در صورت عدم عمل به تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از تحرک و اقدامات ضدامنیتی عقبه آنها در هر نقطه و منطقه ای باشد مورد هدف قرار خواهد گرفت.
هشدار سردار خاکپور به تروریست‌های شمال عراق

خبرهای داغ