هشدار توکلی به مجلس درباره قراردادهای نفتی

هشدار توکلی به مجلس درباره قراردادهای نفتی

احمد توکلی ضمن هشدار به مجلس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی جلسه روز یکشنبه را علنی برگزار کند.

هشدار توکلی به مجلس درباره قراردادهای نفتی

(image)

احمد توکلی ضمن هشدار به مجلس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی جلسه روز یکشنبه را علنی برگزار کند.
هشدار توکلی به مجلس درباره قراردادهای نفتی

اخبار دنیای دیجیتال