هدف حزب‌الله در سوریه شکست طرح «خاورمیانه جدید» است

هدف حزب‌الله در سوریه شکست طرح «خاورمیانه جدید» است

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان تأکید کرد که هدف از حضور نیروهای این حزب در سوریه ناکام گذاشتن طرح «خاورمیانه جدید» است.

هدف حزب‌الله در سوریه شکست طرح «خاورمیانه جدید» است

(image)

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان تأکید کرد که هدف از حضور نیروهای این حزب در سوریه ناکام گذاشتن طرح «خاورمیانه جدید» است.
هدف حزب‌الله در سوریه شکست طرح «خاورمیانه جدید» است

بازار بورس