هافبک کرواسی: می‌توانستیم به ترکیه بیشتر گل بزنیم

هافبک کرواسی: می‌توانستیم به ترکیه بیشتر گل بزنیم

هافبک کرواسی معتقد است که او و هم‌تیمی‌هایش می‌توانستند گل‌های بیشتری به ترکیه بزنند.

هافبک کرواسی: می‌توانستیم به ترکیه بیشتر گل بزنیم

(image)

هافبک کرواسی معتقد است که او و هم‌تیمی‌هایش می‌توانستند گل‌های بیشتری به ترکیه بزنند.
هافبک کرواسی: می‌توانستیم به ترکیه بیشتر گل بزنیم

میهن دانلود