هافبک استقلال بازی با صبای قم را از دست داد

هافبک استقلال بازی با صبای قم را از دست داد

غیبت هافبک مراکشی استقلال در تمرین امروز، عدم حضور این بازیکن در مقابل صبا را تقریبا قطعی کرد.

هافبک استقلال بازی با صبای قم را از دست داد

(image)

غیبت هافبک مراکشی استقلال در تمرین امروز، عدم حضور این بازیکن در مقابل صبا را تقریبا قطعی کرد.
هافبک استقلال بازی با صبای قم را از دست داد

خرید بک لینک

تلگرام