هاشمی رفسنجانی برای تعطیلات بعد از کیش به پارس جنوبی رفت

هاشمی رفسنجانی برای تعطیلات بعد از کیش به پارس جنوبی رفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بازدید از پروژهای پارس جنوبی صبح امروز وارد عسلویه شد.

هاشمی رفسنجانی برای تعطیلات بعد از کیش به پارس جنوبی رفت

(image)

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بازدید از پروژهای پارس جنوبی صبح امروز وارد عسلویه شد.
هاشمی رفسنجانی برای تعطیلات بعد از کیش به پارس جنوبی رفت

دانلود سریال

خرید غذا