هاشمی به جای صحبت از اصالت اسلام به تربیت فرزندانش توجه کند

هاشمی به جای صحبت از اصالت اسلام به تربیت فرزندانش توجه کند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با بیان اینکه هاشمی به اعمال و رفتار فرزندانش بی‌توجه است، گفت: کسی که از جایگاه اسلام و اصالت انقلاب اسلامی دم می‌زند، بهتر است کمی به رفتارهای فرزندانش توجه کند.

هاشمی به جای صحبت از اصالت اسلام به تربیت فرزندانش توجه کند

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با بیان اینکه هاشمی به اعمال و رفتار فرزندانش بی‌توجه است، گفت: کسی که از جایگاه اسلام و اصالت انقلاب اسلامی دم می‌زند، بهتر است کمی به رفتارهای فرزندانش توجه کند.
هاشمی به جای صحبت از اصالت اسلام به تربیت فرزندانش توجه کند

خرید بک لینک

دانلود موزیک